Likumi / Regulas

Iekšzemes pārvadājumus un ekspedīciju regulē AUTOPĀRVADĀJUMU LIKUMS un KOMERCLIKUMS.

Starpvalstu pārvadājumus regulē KONVENCIJA PAR KRAVU STARPTAUTISKO AUTOPĀRVADĀJUMU LĪGUMU (CMR).

Bīstamās kravas regulē EIROPAS NOLĪGUMS PAR STARPTAUTISKIEM BĪSTAMU KRAVU AUTOPĀRVADĀJUMIEM (ADR).

 

Sazinies

K. Ulmaņa gatve 2, Rīga, Latvija, LV-1004

Tel.:
Fakss:
Skype:
E-Pasts:
+371 67 40 39 76
+371 67 40 39 75
Wilde Transports
info@wilde.lv